Oferujemy transport i sprzedaż materiałów sypkich oraz kruszyw:

 • piasek siany,
 • zasypowy, płukany,
 • kamień budowlany i dekoracyjny,
 • żwir – pospółka,
 • ziemia ogrodowa czarna oraz brązowa,
 • gruz, frez,
 • kruszywa drogowe, hutnicze, łupek czerwony, dolomit, betonowe i ceglane,
 • transport (5ton, 10ton, 15ton, 20ton, 25ton),
 • transport naczepami otwartymi.

Oferujemy także kompleksowe usługi maszynami budowlanymi:

 • przygotowanie placu budowy,
 • wykopy,
 • niwelacje,
 • wykopy pod wod-kan, szamba,
 • korytowanie pod drogi, parkingi, chodniki,
 • załadunek i transport materiałów sypkich,
 • wyburzenia, rozbiórki,
 • rekultywacja terenów poprzemysłowych,
 • odśnieżanie.